CrossFit Limes App Privacy Policy - CrossFit Limes

CrossFit Limes gaat veilig om met jouw gegevens

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes en in overeenstemming met de privacywetgeving gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de onlinedienst SportBit manager – de organisatie achter de CrossFit Limes App – allemaal doen met informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2023.

Jouw Box/Gym/Studio

Onze onlinedienst SportBit manager wordt je aangeboden door jouw box/gym/studio. Jouw box/gym/studio bepaalt welke diensten, producten en andere opties van onze onlinedienst SportBit manager toegankelijk zijn voor haar leden. Het is afhankelijk van de diensten, producten en andere opties die jouw box/gym/studio aanbiedt, en je eigen keuzes om daarvan wel of niet gebruik te maken, welke persoonsgegevens daarvoor nodig zijn.

Je account en het ledenportaal/app

Om gebruik te kunnen maken van onze onlinedienst, in het bijzonder ons ledenportaal en de app, moet je lid zijn van een box/gym/studio die gebruik maakt van onze onlinedienst.

Om te kunnen inloggen op het ledenportaal en/of de app heb je een account nodig. Om een account aan te maken, vraagt je box/gym/studio je om een online registratieformulier in te vullen met aanvullende informatie over jou. Ook dien je een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

Met ons ledenportaal en/of onze app krijg je toegang tot de specifieke beheeromgeving die hoort bij jouw box/gym/studio waarin je niet alleen informatie kunt invoeren en bekijken, maar ook voorkeuren kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de onlinedienst. Wij houden voor jouw box/gym/studio bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Om je te kunnen identificeren, toegang te verschaffen tot het ledenportaal en/of de app en alle door jou gewenste diensten, producten en andere opties van jouw box/gym/studio te kunnen aanbieden of uitvoeren, maken wij gebruik van je gebruikersnaam, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht.

Wij bewaren deze informatie tevens voor jouw gemak, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen. Daarnaast gebruiken wij de informatie om je te kunnen benaderen als dat nodig is voor het aanbieden of uitvoeren van de door jouw gewenste diensten, producten en andere opties van jouw box/gym/studio. Je kunt via je account alle door jou opgegeven informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Mogelijke diensten, producten en andere opties

Betaalde producten en diensten

Jouw box/gym/studio heeft een groot aantal mogelijkheden om diensten, producten en andere opties van onze onlinedienst SportBit manager aan jou als lid aan te bieden. Hierna geven wij een korte uitleg over de privacy aspecten van de meest voorkomende diensten, producten en andere opties.

Jouw box/gym/studio kan via onze onlinedienst SportBit manager allerlei producten aanbieden of verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van betaalde abonnementen of rittenkaarten, de aankoop van producten (bijvoorbeeld sportartikelen) en de aankoop van credits.

Wanneer je een aankoop doet of een bestelling plaatst, worden je persoonsgegevens gebruikt om deze netjes af te kunnen handelen. Indien het gaat om een bestelling van een product, zullen je persoonsgegevens – indien nodig – worden doorgegeven aan een door jouw box/gym/studio ingeschakelde bezorgdienst.

Voor het afhandelen van een aankoop of bestelling wordt gebruik gemaakt van betalingsgegevens (van je bank of creditcardmaatschappij), naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Gratis diensten

Daarnaast kan jouw box/gym/studio via onze onlinedienst SportBit manager gratis aanvullende diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief en een contact- of vragenformulier.

Een abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het ledenportaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief.

Om te kunnen reageren op een ingevuld contact- of vragenformulier wordt gebruik gemaakt van je e-mailadres. Dit gaat op basis van jouw toestemming. De informatie op het contact- vragenformulier wordt bewaard totdat zeker is dat je tevreden bent met de reactie en tot zes maanden daarna. Zo blijft bij vervolgvragen de benodigde informatie beschikbaar. Ook kan deze informatie gebruikt worden om onze klantenservice te verbeteren.

Reclame

Jouw box-gym wil je mogelijk reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen zij:

  • per e-mail
  • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt je box-gym blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Cookies

Onze onlinedienst SportBit manager gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar hou er rekening mee dat sommige dingen van onze onlinedienst SportBit manager dan mogelijke niet, of niet meer goed werken.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Verstrekking aan jouw box/gym/studio en andere bedrijven of instellingen

Onze onlinedienst Sportbit manager staat in dienst van jouw box/gym/studio. Alle informatie en persoonsgegevens die jij of jouw box/gym/studio over jou invoert in het ledenportaal en/of de app staat ter beschikking van jouw box/gym/studio.

Om de onlinedienst Sportbit manager aan jouw box/gym/studio optimaal aan te kunnen bieden werken wij samen met een aantal partners waarbij het nodig is dat persoongegevens van leden uitgewisseld worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van de mails vanuit SportBit manager. Dit verloopt via onze mail provider waarbij er dus e-mailgegevens moeten worden gedeeld.

Als het voor de goede werking van onze onlinedienst Sportbit manager of voor de uitvoering van onze afspraken met jouw box/gym/studio noodzakelijk is om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden, dan doen wij dat alleen aan bedrijven die gesitueerd zijn in de EER landen, of landen die voorkomen op de door de Europese Comissie opgestelde lijst van landen met een passend beschermingsniveau.

Ook zullen persoonsgegevens gedeeld worden als geldende privacywetgeving bepaalt dat dat moet. Een voorbeeld hiervan is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maken alle applicaties gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens versleuteld worden verstuurd waardoor deze niet kunnen worden onderschept.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze onlinedienst SportBit manager wijzigt, moeten wij soms ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen (een bepaald) gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen om met zekerheid je identiteit vast te kunnen stellen.

Klacht indienen

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de supportdesk; mail: start@crossfitlimes.com / schrijven: Zie contact gegevens hieronder. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

CrossFit Limes
t.a.v. SportBit Support

H. Kamerlingh Onnesweg 17A
2408 AX Alphen aan den Rijn

start@crossfitlimes.com